AG真人国际

通知公告

关于在研究生系统进行师生互选的通知

发布:   时间:2022-09-04 15:23:40  浏览:

2022级研究生及相关招生导师:

    根据研究生院发布的《关于2022级研究生新生开学培养相关工作的通知

》相关要求,公司今年将通过研究生系统进行师生互选工作。系统开放时间安排如下:

员工系统开放时间:9月4日18:00-9月5日12:00

导师第一志愿选择时间:9月5日13:00-9月5日15:00

导师第二志愿选择时间:9月5日15:00-9月5日16:00

导师第三志愿选择时间:9月5日16:00-9月5日17:00

导师志愿选择时间会根据具体情况适时调整,调整时间另行通知。                                                 AG真人国际

                                                   2022年9月4日